skip to Main Content

Стесняване на участък от ул. „Еньо Вълчев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Офис сграда с кафе, ресторант, подземни гаражи и трафопост“ в УПИ ІІ-3342, 3536, кв. 20, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, се налага стесняване на участък от пътното платно на ул. „Еньо Вълчев“ (срещу източната фасада на магазин „Фантастико“ на бул. „Симеоновско шосе“ №87А) и на улица-тупик, намираща се зад сградата на бул. „Симеоновско шосе“ №89А на следните дати:
05.04.2023 г. от 09.00 до 15.00 часа – наливане на бетон с кюбел (кофа)
07.04.2023 г. от 14.00 до 16.00 часа – наливане на бетон с кюбел (кофа)
11.04.2023 г. от 14.00 до 16.00 часа – наливане на бетон с бетонпомпа
12.04.2023 г. от 14.00 до 16.00 часа – наливане на бетон с бетонпомпа
19.04.2023 г. от 14.00 до 16.00 часа – наливане на бетон с бетонпомпа
20.04.2023 г. от 14.00 до 16.00 часа – наливане на бетон с бетонпомпа
26.04.2023 г. от 14.00 до 16.00 часа – наливане на бетон с бетонпомпа
27.04.2023 г. от 11.00 до 15.00 часа – наливане на бетон с бетонпомпа
30.04.2023 г. от 14.00 до 16.00 часа – наливане на бетон с бетонпомпа

Възложител: „АЛНУАИМИ ГРУП“ ЕООД

Back To Top