skip to Main Content

Стесняване на участък от ул. „Пловдивско поле“ през август

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, подземни гаражи и предпазен парапет“ в УПИ І-195а, 1437, 1848, кв. 15а, м. „Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „Пловдивско поле“ пред описания строеж ще бъде стесняван за преминаване на моторни превозни средства на следните дати:
– 02.08.2022 г. от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч.
– 04.08.2022 г. от 13.00 до 17.00 ч.
– 05.08.2022 г. от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч.
– 08.08.2022 г. от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч.
– 10.08.2022 г. от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч.
– 11.08.2022 г. от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч.
– 12.08.2022 г. от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч.
– 15.08.2022 г. от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч.
– 17.08.2022 г. от 13.00 до 17.00 ч.
– 19.08.2022 г. от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч.
– 22.08.2022 г. от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч.
– 24.08.2022 г. от 13.00 до 17.00 ч.
26.08.2022 г. от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч.
29.08.2022 г. от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч.
– 31.08.2022 г. от 13.00 да 17.00 ч.

Изпълнител: „ТЕ ТРЕЙД ГРУП“ ООД

Back To Top