skip to Main Content

Стесняване на участък от ул. „Пловдивско поле“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, подземни гаражи и предпазен парапет“ в УПИ І-195а, 1437, 1848, кв. 15а, м. „Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „Пловдивско поле“ ще бъде стесняван за преминаване на моторни превозни средства на следните дати:

– 01.09.2022 г. от 13.00 до 17.00 ч.
– 02.09.2022 г. от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч.
– 05.09.2022 г. от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч.
– 07.09.2022 г. от 08.00 до 12.00 ч.
– 08.09.2022 г. от 13.00 до 17.00 ч.
– 09.09.2022 г. от 08.00 до 12.00 ч.
– 12.09.2022 г. от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч.
– 14.09.2022 г. от 13.00 до 17.00 ч.
– 16.09.2022 г. от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч.
– 19.09.2022 г. от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч.
– 21.09.2022 г. от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч.
– 26.09.2022 г. от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч.
– 28.09.2022 г. от 08.00 до 12.00 ч.
– 29.09.2022 г. от 13.00 до 17.00 ч.
– 30.09.2022 г. от 08.00 до 12.00 ч.

Изпълнител: „ТЕ ТРЕЙД ГРУП“ ООД

Back To Top