skip to Main Content

Стесняване на участък от ул. „Пловдивско поле“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, подземни гаражи и предпазен парапет“ в УПИ І-195а, 1437, 1848, кв. 15а, м. „Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „Пловдивско поле“ пред строежа ще бъде стесняван за преминаване на моторни превозни средства на следните дати:
– 08.11.2022 г. от 13.00 до 17.00 ч.
– 09.11.2022 г. от 08.00 до 13.00 ч.
– 10.11.2022 г. от 13.00 до 17.00 ч.
– 11.11.2022 г. от 13.00 до 17.00 ч.
– 12.11.2022 г. от 08.00 до 12.00 ч.
– 14.11.2022 г. от 13.00 до 17.00 ч.
– 16.11.2022 г. от 08.00 до 12.00 ч.
– 17.11.2022 г. от 13.00 до 17.00 ч.
– 19.11.2022 г. от 08.00 до 12.00 ч.
– 21.11.2022 г. от 13.00 до 17.00 ч.
– 23.11.2022 г. от 13.00 до 17.00 ч.
– 24.11.2022 г. от 08.00 до 12.00 ч.
– 26.11.2022 г. от 08.00 до 12.00 ч.
– 28.11.2022 г. от 13.00 до 17.00 ч.
– 30.11.2022 г. от 13.00 до 17.00 ч.

Изпълнител: „ТЕ ТРЕЙД ГРУП“ ООД

Back To Top