skip to Main Content

Стесняване на участък от ул. „Пловдивско поле“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, подземни гаражи и предпазен парапет“ в УПИ І-195а, 1437, 1848, кв. 15а, м. „Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „Пловдивско поле“ пред ще бъде стесняван за преминаване на моторни превозни средства на следните дати:

– 06.12.2022 г. от 13.00 до 17.00 ч.
– 07.12.2022 г. от 07.00 до 18.00 ч.
– 08.12.2022 г. от 13.00 до 17.00 ч.
– 09.12.2022 г. от 13.00 до 17.00 ч.
– 16.12.2022 г. от 13.00 до 17.00 ч.
– 17.12.2022 г. от 13.00 до 17.00 ч.
– 19.12.2022 г. от 13.00 до 17.00 ч.
– 20.12.2022 г. от 13.00 до 17.00 ч.
– 21.12.2022 г. от 13.00 до 17.00 ч.
– 22.12.2022 г. от 08.00 до 12.00 ч.

Изпълнител: „ТЕ ТРЕЙД ГРУП“ ООД

Back To Top