skip to Main Content

Стесняване на участък от ул. „Пловдивско поле“

Във връзка с извършване на строителни  дейности  на обект: „Жилищна сграда с офиси, подземни гаражи и предпазен парапет“ в УПИ І-195а, 1437, 1438, 1848, кв. 15а, м. „Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „Пловдивско поле“ пред строежа ще бъде стесняван за преминаване на моторни превозни средства на следните дати:

– 01.03.2023 г. от 08.00 до 12.00 часа.
– 06.03.2023 г. от 08.00 до 12.00 часа.
– 24.03.2023 г. от 08.00 до 12.00 часа.

Изпълнител: „ТЕ ТРЕЙД ГРУП“ ООД

Back To Top