skip to Main Content

Стесняване на участък от ул. „Пловдивско поле“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, подземни гаражи и предпазен парапет“ в УПИ І-195а, 1437, 1438, 1848, кв. 15а, м. „Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „Пловдивско поле“ пред строежа ще бъде стесняван за преминаване на моторни превозни средства на следните дати:
– 05.05.2023 г. от 08.00 до 12.00 ч. – доставка на материали.
– 09.05.2023 г. от 08.00 до 12.00 ч. – доставка на материали.
– 30.05.2023 г. от 08.00 до 12.00 ч. – доставка на материали.

Изпълнител: „ТЕ ТРЕЙД ГРУП“ ООД

Back To Top