skip to Main Content

Стесняване на участък от ул. „Пловдивско поле“ за преминаване на моторни превозни средства

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, подземни гаражи и предпазен парапет“ в УПИ І-195а, 1437, 1848, кв. 15а, м. „Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „Пловдивско поле“ пред строежа ще бъде стесняван за преминаване на моторни превозни средства от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч. на дати: 31.05.2022 г., 27.06.2022 г. и на 29.06.2022 г. за доставка на материали на обекта.

Изпълнител: „ТЕ ТРЕЙД ГРУП“ ООД

Back To Top