skip to Main Content

Стесняване на участък от ул. „Пловдивско поле“

Във връзка с извършване на строителни  дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, подземни гаражи и предпазен парапет“ в УПИ І-195а, 1437, 1848, кв. 15а, м. „Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „Пловдивско поле“ пред  ще бъде стесняван за преминаване на моторни превозни средства на следните дати:

– 03.10.2022 г. от 08.00 до 12.00 ч.
– 05.10.2022 г. от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч.
– 07.10.2022 г. от 08.00 до 12.00 ч.
– 12.10.2022 г. от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч.
– 14.10.2022 г. от 13.00 до 17.00 ч.
– 17.10.2022 г. от 13.00 до 17.00 ч.
– 18.10.2022 г. от 08.00 до 12.00 ч.
– 19.10.2022 г. от 13.00 до 17.00 ч.
– 21.10.2022 г. от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч.
– 24.10.2022 г. от 08.00 до 12.00 ч.
– 26.10.2022 г. от 08.00 до 12.00 ч и от 13.00 до 17.00 ч.
– 28.10.2022 г. от 08.00 до 12.00 ч.
– 31.10.2022 г. от 13.00 до 17.00 ч.

Изпълнител: „ТЕ ТРЕЙД ГРУП“ ООД

Back To Top