skip to Main Content

Стесняване на участък от ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, магазини, подземни гаражи и подпорни стени с предпазен парапет“ в УПИ ІІІ-4139, 7050, кв. 14, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а, 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „Проф. Живко Сталев“ пред УПИ ІІІ-4139, 7050, кв. 14 ще бъде стесняван за преминаване на моторни превозни средства на следните дати:
– 01.05.2023 г. от 10.00 до 12.00 ч. – доставка на материали.
– 01.05.2023 г. от 14.00 до 17.00 ч. – бетонови работи.
– 02.05.2023 г. от 10.00 до 12.00 ч. – доставка на материали.
– 02.05.2023 г. от 14.00 до 17.00 ч. – бетонови работи.
– 03.05.2023 г. от 10.00 до 12.00 ч. – доставка на материали.
– 03.05.2023 г. от 14.00 до 17.00 ч. – бетонови работи.
– 04.05.2023 г. от 10.00 до 12.00 ч. –доставка на материали.
– 04.05.2023 г. от 14.00 до 17.00 ч. – бетонови работи.
– 05.05.2023 г. от 10.00 до 12.00 ч. – доставка на материали.
– 05.05.2023 г. от 14.00 до 17.00 ч. – бетонови работи.
– 08.05.2023 г. от 10.00 до 12.00 ч. – доставка на материали.
– 08.05.2023 г. от 14.00 до 17.00 ч. – бетонови работи.
– 09.05.2023 г. от 10.00 до 12.00 ч. – доставка на материали.
– 09.05.2023 г. от 14.00 до 17.00 ч. – бетонови работи.
– 10.05.2023 г. от 10.00 до 12.00 ч. – доставка на материали
– 10.05.2023 г. от 14.00 до 17.00 ч. – бетонови работи.
– 11.05.2023 г. от 08.00 до 15.00 ч. – доставка на материали
– 11.05.2023 г. от 14.00 до 17.00 ч. – бетонови работи.
– 12.05.2023 г. от 08.00 до 15.00 ч. – доставка на материали
– 12.05.2023 г. от 14.00 до 17.00 ч. – бетонови работи.
– 15.05.2023 г. от 08.00 до 15.00 ч. – доставка на материали.
– 15.05.2023 г. от 14.00 до 17.00 ч. – бетонови работи.
– 16.05.2023 г. от 08.00 до 15.00 ч. – доставка на материали.
– 16.05.2023 г. от 14.00 до 17.00 ч. – бетонови работи.
– 17.05.2023 г. от 08.00 до 14.00 ч. – доставка на материали.
– 17.05.2023 г. от 14.00 до 17.00 ч. – бетонови работи.
– 18.05.2023 г. от 08.00 до 15.00 ч. – доставка на материали.
– 18.05.2023 г. от 14.00 до 17.00 ч. – бетонови работи.
– 19.05.2023 г. от 08.00 до 15.00 ч. – доставка на материали.
– 19.05.2023 г. от 15.00 до 17.00 ч. – бетонови работи.
– 22.05.2023 г. от 08.00 до 14.00 ч. – доставка на материали.
– 22.05.2023 г. от 14.00 до 17.00 ч. – бетонови работи.
– 23.05.2023 г. от 08.00 до 14.00 ч. – доставка на материали.
– 23.05.2023 г. от 14.00 до 17.00 ч. – бетонови работи.
– 24.05.2023 г. от 08.00 до 14.00 ч. – доставка на материали.
– 24.05.2023 г. от 14.00 до 17.00 ч. – бетонови работи.
– 25.05.2023 г. от 08.00 до 14.00 ч. – доставка на материали.
– 25.05.2023 г. от 14.00 до 17.00 ч. – бетонови работи.
– 26.05.2023 г. от 08.00 до 14.00 ч. – доставка на материали.
– 26.05.2023 г. от 14.00 до 17.00 ч. – бетонови работи.
– 29.05.2023 г. от 08.00 до 14.00 ч. – доставка на материали.
– 29.05.2023 г. от 14.00 до 17.00 ч. – бетонови работи.
– 30.05.2023 г. от 08.00 до 14.00 ч. – доставка на материали.
– 30.05.2023 г. от 14.00 до 17.00 ч. – бетонови работи.
– 31.05.2023 г. от 08.00 до 14.00 ч. – доставка на материали.
– 31.05.2023 г. от 14.00 до 17.00 ч. – бетонови работи.

Изпълнител: „ТЕ ТРЕЙД ГРУП“ ООД

Back To Top