skip to Main Content

Стесняване на участък от ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, магазини, подземни гаражи и подпорни стени с предпазен парапет“ в УПИ ІІІ-4139, 7050, кв. 14, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а, 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „Проф. Живко Сталев“ пред УПИ ІІІ-4139, 7050, кв. 14 ще бъде стесняван за преминаване на моторни превозни средства на следните дати:
– 01.06.2023 г. от 10.00 до 12.00 часа – доставка на материали.
– 01.06.2023 г. от 14.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
– 02.06.2023 г. от 08.00 до 12.00 часа – доставка на материали.
– 02.06.2023 г.  от 14.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
– 05.06.2023 г. от 08.00 до 12.00 часа – доставка на материали.
– 05.06.2023 г. от 14.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
– 06.06.2023 г. от 08.00 до 12.00 часа –доставка на материали.
– 06.06.2023 г. от 14.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
– 07.06.2023 г. от 08.00 до 12.00 часа – доставка на материали.
– 07.06.2023 г.- от 14.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
– 08.06.2023 г. от 08.00 до 12.00 часа – доставка на материали.
– 08.06.2023 г. от 14.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
– 09.06.2023 г. от 08.00 до 12.00 часа – доставка на материали.
– 09.06.2023 г. от 14.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
– 12.06.2023 г. от 08.00 до 12.00 часа – доставка на материали
– 13.06.2023 г. от 08.00 до 12.00 часа – доставка на материали
– 14.06.2023 г. от 08.00 до 12.00 часа – доставка на материали
– 15.06.2023 г. от 08.00 до 12.00 часа – доставка на материали.
– 16.06.2023 г. от 08.00 до 12.00 часа – доставка на материали.
– 19.06.2023 г. от 08.00 до 12.00 часа – доставка на материали.
– 20.06.2023 г. от 08.00 до 12.00 часа – доставка на материали.
– 21.06.2023 г. от 08.00 до 12.00 часа – доставка на материали.
– 22.06.2023 г. от 08.00 до 12.00 часа – доставка на материали.
– 23.06.2023 г. от 08.00 до 12.00 часа – доставка на материали.
– 26.06.2023 г. от 08.00 до 12.00 часа – доставка на материали.
– 27.06.2023 г. от 08.00 до 12.00 часа – доставка на материали.
– 28.06.2023 г. от 08.00 до 12.00 часа – доставка на материали.
– 29.06.2023 г. от 08.00 до 12.00 часа – доставка на материали.
– 30.06.2023 г. от 08.00 до 12.00 часа – доставка на материали.

Изпълнител: „ТЕ ТРЕЙД ГРУП“ ООД

Back To Top