skip to Main Content

Стесняване на участък от ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, магазини, подземни гаражи и подпорни стени с предпазен парапет“ в УПИ ІІІ-4139, 7050, кв. 14, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а, 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „Проф. Живко Сталев“ пред УПИ ІІІ-4139, 7050, кв. 14 ще бъде стесняван за преминаване на моторни превозни средства на следните дати:
– 03.07.2023 г. от 10.00 до 12.00 часа – доставка на материали.
– 05.07.2023 г. от 08.00 до 12.00 часа – доставка на материали.
– 07.07.2023 г. от 08.00 до 12.00 часа – доставка на материали.
– 10.07.2023 г от 08.00 до 12.00 часа –доставка на материали.
– 11.07.2023 г. от 08.00 до 12.00 часа – доставка на материали.
– 13.07.2023 г. от 08.00 до 12.00 часа – доставка на материали.
– 17.07.2023 г. от 08.00 до 12.00 часа – доставка на материали.
– 19.07.2023 г. от 08.00 до 12.00 часа – доставка на материали
– 21.07.2023 г. от 08.00 до 12.00 часа – доставка на материали
– 24.07.2023 г. от 08.00 до 12.00 часа – доставка на материали
– 26.07.2023 г. от 08.00 до 12.00 часа – доставка на материали.
– 28.07.2023 г. от 08.00 до 12.00 часа – доставка на материали.

 

Изпълнител: „ТЕ ТРЕЙД ГРУП“ ООД

Back To Top