skip to Main Content

Стесняване на участък от ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, магазини, подземни гаражи и подпорни стени с предпазен парапет“ в УПИ ІІІ-4139, 7050, кв. 14, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а, 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „Проф. Живко Сталев“ пред УПИ ІІІ-4139, 7050, кв. 14 ще бъде стесняван за преминаване на моторни превозни средства на следните дати:
– 02.08.2023 г. от 08.00 до 12.00 часа – доставка на материали.
– 08.08.2023 г. от 08.00 до 12.00 часа – бетонови работи.
– 09.08.2023 г. от 08.00 до 12.00 часа – доставка на материали.
– 14.08.2023 г от 08.00 до 12.00 часа – доставка на материали.
– 16.08.2023 г. от 08.00 до 12.00 часа – доставка на материали.
– 18.08.2023 г. от 08.00 до 12.00 часа – бетонови работи.
– 23.08.2023 г. от 08.00 до 12.00 часа – доставка на материали
– 28.08.2023 г. от 08.00 до 12.00 часа – доставка на материали.

Изпълнител: „ТЕ ТРЕЙД ГРУП“ ООД

Back To Top