skip to Main Content

Стесняване на участък от ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с магaзини и подземни гаражи“ в УПИ VІІ-4233 и в УПИ VІІІ-4202,  кв. 6, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, се налага стесняване на пътното платно на ул. „Проф. Живко Сталев“ пред лицето на описания строеж на следните дати:

01.10.2022 г.; 05.10.2022 г.; 09.10.2022 г.; 10.10.2022 г.; 11.10.2022 г.; 12.10.2022 г.; 14.10.2022 г.; 17.10.2022 г.; 22.10.2022 г.; 27.10.2022 г.; 01.11.2022 г.; 02.11.2022 г. и на 03.11.2022 г.  

 

 

Back To Top