skip to Main Content

Стесняване на участък от ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, магазини, подземни гаражи и подпорни стени с предпазен парапет“ в УПИ ІІІ-4139, 7050, кв. 14, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а, 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „Проф. Живко Сталев“ пред УПИ ІІІ-4139, 7050, кв. 14 ще бъде стесняван за преминаване на моторни превозни средства на следните дати:

01.12.2022 г. от 13.00 до 17.00 ч. – бетонови работи.
– 02.12.2022 г. от 08.00 до 14.00 ч. –доставка на материали.
02.12.2022 г. от 14.00 до 17.00 ч. – бетонови работи.
– 05.12.2022 г. от 13.00 до 16.00 ч. – бетонови работи.
– 06.12.2022 г. от 08.00 до 12.00 часа – доставка на материали.
– 07.12.2022 г. от 12.00 до 17.00 ч. – бетонови работи.
– 08.12.2022 г. от 08.00 до 16.00 ч. – бетонови работи.
– 09.12.2022 г. от 13.00 до 17.00 ч. – бетонови работи.
– 12.12.2022 г. от 12.00 до 16.00 ч. – бетонови работи.
– 13.12.2022 г. от 13.00 до 16.30 ч. – бетонови работи.
– 14.12.2022 г. от 08.00 до 14.00 ч. – доставка на материали.
– 14.12.2022 г. от 13.00 до 17.00 ч. – бетонови работи.
– 15.12.2022 г. от 13.00 до 17.00 ч. – бетонови работи.
– 16.12.2022 г. от 14.00 до 17.00 ч. – бетонови работи.
– 19.12.2022 г. от 09.00 до 13.00 ч. – доставка на материали.
– 19.12.2022 г. от 14.00 до 17.00 ч. – бетонови работи.
– 20.12.2022 г. от 12.00 до 16.00 ч. – бетонови работи.
21.11.2022 г. от 08.00 до 14.00 ч. – доставка на материали.
– 21.11.2022 г. от 12.00 до 16.00 ч. – бетонови работи.
– 22.12.2022 г. от 14.00 до 17.00 ч. – бетонови работи.
– 23.12.2022 г. от 12.00 до 17.00 ч. – бетонови работи.

Изпълнител: „ТЕ ТРЕЙД ГРУП“ ООД

Back To Top