skip to Main Content

Стесняване на участък от ул. „Проф. Живко Сталев“ и ул. „Проф. Кирил Попов“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с подземни гаражи“ в УПИ І-5444, кв. 13, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а, 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличните платна в района на кръстовището на ул. „Проф. Живко Сталев“ и ул. „Проф. Кирил Попов“ пред УПИ І-5444, кв. 13 ще бъдат стеснявани за преминаване на моторни превозни средства на следните дати:
– 08.02.2023 г. от 09.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
– 09.02.2023 г. от 09.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
– 16.02.2023 г. от 09.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
– 23.02.2023 г от 09.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
– 24.02.2023 г. от 09.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
– 01.03.2023 г. от 09.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
– 02.03.2023 г. от 09.00 до 17.00 часа – бетонови работи.

Изпълнител: „СОФБУЛТРЕЙД-17“ ЕООД

Back To Top