skip to Main Content

Стесняване на участък от ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, магазини, подземни гаражи и подпорни стени с предпазен парапет“ в УПИ ІІІ-4139, 7050, кв. 14, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а, 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „Проф. Живко Сталев“ пред УПИ ІІІ-4139, 7050, кв. 14 ще бъде стесняван за преминаване на моторни превозни средства на следните дати:
– 01.03.2023 г. от 08.00 до 10.00 часа – доставка на материали.
– 01.03.2023 г. от 10.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
– 02.03.2023 г. от 14.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
– 03.03.2023 г. от 10.00 до 12.00 часа –доставка на материали.
– 03.03.2023 г. от 14.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
– 06.03.2023 г. от 08.00 до 10.00 часа –доставка на материали.
– 06.03.2023 г. от 14.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
– 07.03.2023 г. от 08.00 до 10.00 часа – доставка на материали.
– 07.03.2023 г. от 14.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
– 08.03.2023 г. от 08.00 до 10.00 часа – доставка на материали.
– 08.03.2023 г. от 14.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
– 09.03.2023 г. от 08.00 до 10.00 часа – доставка на материали.
– 09.03.2023 г. от 14.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
– 10.03.2023 г. от 10.00 до 14.00 часа – доставка на материали
– 10.03.2023 г.от 14.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
– 13.03.2023 г. от 08.00 до 10.00 часа – доставка на материали
– 13.03.2023 г. от 10.00 до 16.00 часа – бетонови работи.
– 14.03.2023 г. от 08.00 до 14.00 часа – доставка на материали
– 14.03.2023 г. от 14.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
– 15.03.2023 г. от 08.00 до 14.00 часа – доставка на материали.
– 15.03.2023 г. от 14.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
– 16.03.2023 г. от 08.00 до 14.00 часа – доставка на материали.
– 16.03.2023 г. от 14.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
– 17.03.2023 г. от 08.00 до 14.00 часа – доставка на материали.
– 17.03.2023 г. от 14.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
– 20.03.2023 г. от 08.00 до 14.00 часа – доставка на материали.
– 20.03.2023 г. от 14.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
– 21.03.2023 г. от 08.00 до 14.00 часа – доставка на материали.
– 21.03.2023 г. от 14.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
– 22.03.2023 г. от 08.00 до 14.00 часа – доставка на материали.
– 22.03.2023 г. от 14.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
– 23.03.2023 г. от 08.00 до 14.00 часа – доставка на материали.
– 23.03.2023 г. от 14.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
– 24.03.2023 г. от 08.00 до 14.00 часа – доставка на материали.
– 24.03.2023 г. от 12.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
– 27.03.2023 г. от 08.00 до 15.00 часа – доставка на материали.
– 27.03.2023 г. от 14.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
– 28.03.2023 г. от 08.00 до 15.00 часа – доставка на материали.
– 28.03.2023 г. от 14.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
– 29.03.2023 г. от 08.00 до 15.00 часа – доставка на материали.
– 29.03.2023 г. от 14.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
– 30.03.2023 г. от 08.00 до 15.00 часа – доставка на материали.
– 30.03.2023 г. от 14.00 до 17.00 часа – бетонови работи.

Изпълнител: „ТЕ ТРЕЙД ГРУП“ ООД

Back To Top