skip to Main Content

Стесняване на участък от ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни  дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, магазини, подземни гаражи и подпорни стени с предпазен парапет“ в УПИ ІІІ-4139, 7050, кв. 14, м. „Малинова долина  1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а, 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „Проф. Живко Сталев“ пред  УПИ ІІІ-4139, 7050, кв. 14 ще бъде стесняван за преминаване на моторни превозни средства на следните дати:

– 01.09.2022 г. от 13.00 до 17.00 ч.
– 03.09.2022 г. от 08.00 до 14.00 ч.
– 05.09.2022 г. от 12.00 до 17.00 ч.
– 07.09.2022 г. от 12.00 до 17.00 ч.
– 09.09.2022 г. от 13.00 до 17.00 ч.
– 13.09.2022 г. от 08.00 до 13.00 ч.
– 15.09.2022 г. от 13.00 до 17.00 ч.
– 17.09.2022 г. от 08.00 до 14.00 ч.
– 19.09.2022 г. от 12.00 до 17.00 ч.
– 23.09.2022 г. от 13.00 до 17.00 ч.
– 26.09.2022 г. от 08.00 до 12.00 ч.
– 28.09.2022 г. от 12.00 до 17.00 ч.
– 30.09.2022 г. от 08.00 до 14.00 ч.

Изпълнител: „ТЕ ТРЕЙД ГРУП“ ООД

Back To Top