skip to Main Content

Стесняване на участък от ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, магазини, подземни гаражи и подпорни стени с предпазен парапет“ в УПИ ІІІ-4139, 7050, кв. 14, м. „Малинова долина  1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а, 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „Проф. Живко Сталев“ пред  УПИ ІІІ-4139, 7050, кв. 14 ще бъде стесняван за преминаване на моторни превозни средства на следните дати:

– 01.10.2022 г. от 08.00 до 14.00 ч.
– 03.10.2022 г. от 12.00 до 17.00 ч.
– 05.10.2022 г. от 08.00 до 14.00 ч.
– 07.10.2022 г. от 13.00 до 17.00 ч.
– 10.10.2022 г. от 08.00 до 13.00 ч.
– 12.10.2022 г. от 13.00 до 17.00 ч.
– 14.10.2022 г. от 08.00 до 14.00 ч.
– 17.10.2022 г. от 13.00 до 17.00 ч.
– 19.10.2022 г. от 08.00 до 14.00 ч.
– 21.10.2022 г. от 08.00 до 14.00 ч.
– 24.10.2022 г. от 12.00 до 17.00 ч.
– 26.10.2022 г. от 08.00 до 14.00 ч.
– 28.10.2022 г. от 12.00 до 17.00 ч.
– 29.10.2022 г. от 08.00 до 14.00 ч.

Изпълнител: „ТЕ ТРЕЙД ГРУП“ ООД

Back To Top