skip to Main Content

Стесняване на участък от ул. „Трета“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Многофункционална жилищна сграда с магзини и подземни гаражи“ в УПИ І-3294, кв. 52, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, район „Студентски“, гр. София, се налага стесняване на пътното платно на ул. „3-та“ пред лицето на описания строеж и затваряне в района на строежа на участък от безименна улица в източна посока от кръстовището с ул. „3-та“ на следните дати:

– 06.04.2022 г. от 14.00 до 17.00 часа – доставка на материали.
– 08.04.2022 г. от 08.00 до 14.00 часа – бетонови работи.
– 11.04.2022 г. от 08.00 до 14.00 часа – доставка на материали.
– 14.04.2022 г. от 14.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
– 16.04.2022 г. от 08.00 до 14.00 часа – доставка на материали.
– 18.04.2022 г. от 14.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
– 20.04.2022 г. от 08.00 до 14.00 часа – бетонови работи.
– 21.04.2022 г. от 14.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
– 27.04.2022 г. от 14.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
– 30.04.2022 г. от 08.00 до 14.00 часа – доставка на материали.
– 02.05.2022 г. от 14.00 до 17.00 часа – бетонови работи.

Изпълнител: „ТЕ ТРЕЙД ГРУП“ ООД

Back To Top