skip to Main Content

Стесняване на част от пътното платно на ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни  дейности на обект: „Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи“ в УПИ VІІ-4233 и в УПИ VІІІ-4202,  кв. 6, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, се налага стесняване на пътното платно на ул. „Проф. Живко Сталев“ пред лицето на описания имот на следните дати:

29.03.2024 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови  и товаро-разтоварни работи.

30.03.2024 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови  и товаро-разтоварни работи.

31.03.2024 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови  и товаро-разтоварни работи.

 

Възложител на строежа: „АУРУМ“ ЕООД

Изпълнител на строежа: „ЕРМИТАЖ КЛАСИК“ ЕООД

Back To Top