skip to Main Content

Етажна собственост: Започва програмата „Зелена София“ 2023

Столична община откри процедурата за кандидатстване за финансиране на проекти по Програма „Зелена София“ за 2023 г. Етажните собствености могат да изтеглят насоките за участие в програмата и пълния пакет с документи за кандидатстване от електронния портал на Столична община.

Програмата е насочена към финансиране в натура на проекти за развитие и опазване на зелената система на София и подобряването на зелените площи общинска собственост. Допустимите размери на безвъзмездната помощ са между 2000 и 5000 лв. с ДДС в зависимост от площта, за която се кандидатства.

Крайният срок за получаване на проектните предложения е до 17:00 ч. на 28.04.2023 г. в деловодството на съответната районна администрация, за чиято територия ще се кандидатства.

Заявлението за кандидатстване по Програмата се подава не по-късно от 5 (пет) работни дни преди крайния срок.

Допълнителна информация за процедурата може да се получи в дирекция „Зелена система” на СО, тел.: 02 904 14 28, 02 904 14 23 и на e-mail: zelena_sofia@sofia.bg

Лице за контакт за СО-район „Студентски“:

Ланд. арх. Анита Янева – 0882552397

Back To Top