skip to Main Content

Строителите в кв. „Малинова долина“ събраха 66 хил. лв. за чистене на улици до август

Вече пети месец съвместните усилия на строителните инвеститори и СО-район „Студентски“ дават резултати в почистването на замърсени пътища в кв. „Малинова долина“ вследствие на замърсяване от транспортни дейности. Преди това в районната администрация се получаваха множество сигнали и реакции от живущите за замърсявания на пътните платна.

Общо 66 148,33 лв. са изразходваните средства за почистване от април до август т. г. Парите са изцяло на строителния бизнес. Благодарение на съвместните усилия между инвеститорите и екипа на СО-район „Студентски, който беше медиатор между всички, замърсяванията са сведени до минимум. Представителите на строителните фирми се обединиха, потърсиха оферта от почистваща фирма и от април активно използват услугите ѝ. В разговорите взеха активно участие главният инженер Арсо Хавальов и главният архитект Диан Димов.

„За да се разреши проблемът с калните улици, строителите изградиха за своя сметка автомивка за тежкотоварни автомобили, през която камионите със земни маси или други товари преминават преди да излязат на асфалтовите пътища“, обясни Костадин Бойчин – началник отдел „Одит и контрол“ в СО-район „Студентски“.

Липсващата на места инфраструктура е причината за разнасяне на кал по пътищата. Много от улиците предстои да бъдат изградени заедно с новите жилищни блокове. Докато това стане е положен временен слой от чакъл като бариера между земните маси и гумите на превозните средства.

От началото на април активно се мият ул. „Георги Русев“, ул. „Боян Боянов“, ул. „Иван Странски“ (над НСА), ул. „Стефан Младенов“ (до колелото на 280), ул. „Тодор Недков“ и др. Средствата за миене се събират на база застроена площ на всеки един строеж като уговорка между представителите на бизнеса.

„Отдел „Одит и контрол“ при СО-район „Студентски“ извършва вечерни проверки на почистването и поддържа добра комуникация със строителите за бързо отстраняване на замърсявания“, допълни Костадин Бойчин.

Back To Top