skip to Main Content

Строителни дейности в кв. 57 в „Малинова долина“

Във връзка със строителни дейности в имот с идентификатор 68134.1609.6209, УПИ X-5076, кв. 57, м. „Малинова долина“, СО-район „Студентски“, гр. София, на 29.12.2022 г. от 08:00 ч. до 02:00 ч. на 30.12.2022 г. ще се извърши непрекъсваем процес – изливане на бетон.

Back To Top