skip to Main Content

Строителни дейности между блок 60 и 60 Б в „Малинова долина“

Във връзка с изпълнението на строеж: „Уличен водопровод Ø110 ПЕВП, кл. 115 и уличен канал Ø300, кл. 86 по улица „О.Т.52-О.Т.53“ от съществуващ водопровод Ø110 ПЕВП (на 54 метра от О.Т.53) за водоснабдяване на сграда в УПИ ІІІ-3599, кв. 4а, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а, 6-а част“, за периода от 15.06.2022 г. до 06.07.2022 г. ще бъдат извършвани строителни работи по ул. „О.Т.52-О.Т.53“ в участъка пред новостроящата се сграда в  УПИ ІІІ-3599 и до вх. А на бл. 60 Б, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а, 6-а част“.

По време на строителството достъпът с моторни превозни средства до бл. 60 и бл. 60 Б ще се осъществява от източна посока по описаната улица.

 

 

Back To Top