skip to Main Content

Строителни дейности на обект в кв. 32 в „Малинова долина“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Многофамилна жилищна сграда с подземен гараж“ в УПИ VІІІ-4233,  кв. 32, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, през периода от 18.03.2024 г. до 17.06.2024 г. в работни дни от 08.00 до 14.00 ч. и от 16.00 до 18.00 ще се извършват следните видове работи:

От 18.03.2024 г. до 10.04.2024 г. – изкопни работи.

От 01.04.2024 г. до 17.06.2024 г. – товаро-разтоварни работи.

От. 01.04.2024 г. до 17.06.2024 г. – груб строеж.

 

 

Възложител: „АЛПИН БИЛДИНГ“.

Back To Top