skip to Main Content

Строителни дейности на обект в кв. 52 в „Малинова долина“

Във връзка с изграждането на обекти: „Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи“ в УПИ VІІІ-5027 и „Жилищна сграда с подземни гаражи“ в УПИ ІХ-50207,  кв. 52, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, (от южната страна на ул. „Тодор Йончев“ в участъка между ул. „Проф. Живко Сталев“ и ул. „Мирела Френи), от 24.10.2023 г. до 22.12.2023 г. в работните дни от 08.00 до 14.00 ч. ще се извършват изкопни, товаро-разтоварни и строителни дейности.

Възложител на строежа: „АЛПИН ИМОТИ“ ЕООД

Back To Top