skip to Main Content

Строителни работи на обект в кв. 50 в „Студентски град“, бул. „Г. М. Димитров“ в периода 01.12.2023 – 29.02.2024 г.

Във връзка със строителството на: „Сграда с обществено-обслужващи функции, магазини, ресторант, апартаментен хотел и подземни гаражи“ в УПИ ІV,  кв. 50, м. „Студентски град“, строежът в терена на „Софавто“ на бул. „Д-р Г. М. Димитров“ пред бл. 6, за периода от 01.12.2023 г. до 29.02.2024 г. в работни дни от 08.00 до 14.00 часа на обекта ще се извършват строителни работи.

Back To Top