skip to Main Content

Строителни работи по трасето на безименна улица (продължение на ул. „Акад. Борис Стефанов“ към ул. „Едуард Генов“)

Във връзка с изпълнението на строеж: „Уличен канал Ø300 мм-Кл. 40 по улица „О.Т.85-О.Т.86-О.Т.87-О.Т.62“ с начало РШ за VІІ-5600, 6501 до заустване в съществуващ кана Ø800мм Б при О.Т.62, кв. 18, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а, 6-а част“, за периода от 12.12.2022 г. до 30.01.2023 г. ще бъдат извършвани строителни работи по трасето на безименна улица в участъка от О.Т.62-О.Т. 87 (продължение на ул. „Акад. Борис Стефанов“ към ул. „Едуард Генов) и по трасето на улицата в южна посока до лицето на УПИ VІІ-5600, 6501,кв. 18, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а, 6-а част“.

Строител: ЕТ „Йони ДМ – Йонко Стоилов“

 

Back To Top