skip to Main Content

Строителни работи по трасето на ул. „Акад. Борис Стефанов“ към ул. „Едуард Генов“

Във връзка с изпълнението на строеж:  „Уличен водопровод Ø110 мм-Кл. 104 по проектното трасе на улица „Едуард Генов“ /О.Т.81А-О.Т.85/ с начало връзка от съществуващ водопровод по проектното трасе на ул. „Проф. д-р Боян Боянов“ при О.Т.81 до О.Т.85 и на „Уличен водопровод Ø110 мм-Кл. 104 по проектното трасе на улица „О.Т.85-О.Т.86-О.Т.84–О.Т.62“ до СВО за УПИ VІІ, -5600, 6501, кв. 18, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а, 6-а част“, за периода от 12.07.2023 г. до 13.08.2023 г. ще бъдат извършвани строителни работи по трасето на ул. „Акад. Борис Стефанов“ към ул. „Едуард Генов“ (в участъка от О.Т.85-О.Т.86 до СВО за УПИ VІІ -5600, 6501 и по проектното трасе на ул. „Едуард Генов“ между ул. „Проф. Боян Боянов“ и проектното трасе на ул. „Акад. Борис Стефанов“.

 По време на строителството пътното платно на ул. „Едуард Генов“ няма да се стеснява

Строител: ЕТ „Йони ДМ – Йонко Стоилов“.

Back To Top