skip to Main Content

Строителни работи в „Малинова долина“, кв.16

Във връзка с изпълнението на строеж: „Уличен водопровод Ø110 ПЕВП, кл. 102 по улица „О.Т.62-О.Т.87-О.Т.86“ от съществуващ водопровод Ø110 ПЕВП (при О.Т.62) до СВО за водоснабдяване на УПИ ІІІ-3441, кв. 16, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а, 6-а част“, за периода от 10.10.2022 г. до 30.11.2022 г. ще бъдат извършвани строителни работи по трасето на безименна улица в участъка от О.Т.62-О.Т. 87 и по трасето на улицата в южна посока до лице на УПИ ІІІ-3441, кв. 16, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а, 6-а част“.

Строител: ЕТ „Йони ДМ – Йонко Стоилов“

 

Back To Top