skip to Main Content

Строително-монтажни дейности на ул. „Проф. Живко Сталев“ и ул. „Проф. Крикор Азарян“

Във връзка с изпълнение на обект: „Изграждане на улична канализация от О.Т.31 (при кръстовището на ул. „Проф. Живко Сталев“ с ул. „Проф. Крикор Азарян“), в западна посока по ул. „Проф. Крикор Азарян“ до О.Т.36 (при кръстовището на ул. „Проф. Крикор Азарян“ с улица „Акад. Борис Стефанов“), в южна посока по ул. „Акад. Борис Стефанов“ до О.Т.56 (при кръстовището с безименна улица), в западна посока по безименната улица до О.Т.51 (при кръстовището с ул. „Проф. д-р Боян Боянов“, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а, 6-а част“ за периода от 01.09.2022 г. до 30.10.2022 г. ще бъде затруднено преминаването на моторни превозни средства, както следва:

  • І-ви етап по безименната улица в участъка от О.Т.56 до О.Т.51 (пред северната фасада на бл. 8, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а, 6-а част“.
  • ІІ-ри етап по ул. „Акад. Борис Стефанов“ в участъка между ул. „Проф. Крикор Азарян“ и безименната улица в южна посока при от О.Т.56.
  • ІІІ-ти и ІV-ти етап по ул. „Проф. Крикор Азарян“ в участъка между ул. „Проф. Живко Сталев“ и ул. „Акад. Борис Стефанов“.

Изпълнител: ЕТ „ЙОНИ ДМ – Йонко Стоилов“.

Back To Top