skip to Main Content

Строително-монтажни дейности по ул. „Едуард Генов“

Във връзка с изпълнение на обект: „Уличен водопровод Ø110-ПЕВП, кл. 86 по улица „Едуард Генов“ (О.Т.102-О.Т.101) от водопровод Ø160-ПЕВП („мустак“ Ø110-ПЕВП южно от О.Т.102 до СВО за водоснабдяване на УПИ ІІ-1837, кв. 48, м. Малинова долина -1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а, 6-а части, СО-район „Студентски“, гр. София и „Уличен канал  Ø400-ПП, кл. 32 по улица по ул. „Едуард Генов“ (О.Т.102-О.Т.101) от съществуващ канал Ø1000 (при О.Т.101) до СКО за отводняване на УПИ ІІ-1837, кв. 48, м. „Малинова долина – 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а части, СО-район „Студентски, гр. София, за периода от 17.06.2022 г. до 28.07.2022 г. (30 работни дни), по ул. „Едуард Генов“ в участъка между  ул. „Проф. Живко Сталев“ и ул. „Мирела Френи“ ще се извършват изкопни и строително-монтажни работи.

Изпълнител: „ГЕЛАК“ ООД

Back To Top