skip to Main Content

Строително-монтажни и възстановителни работи на южния тротоар на ул. „Георги Русев“ от 19 юни до 31 август 2023 г.

Във връзка със строителството на: „Изместване на ТП „Малинова долина №47“, Д№12-375, кабели Ср.Н. 20 kV и кабели Н.Н. 1 kV, засягащи се от ново застрояване в УПИ VІ-1347,  кв. 23, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, от 19.06.2023 г. до 31.08.2023 г. на южния тротоар на ул. „Георги Русев“ пред сградите на №14 и №16 ще се извършват изкопни, строително-монтажни и възстановителни работи.

Възложител: „ДЛП Пропърти“ ЕООД

Back To Top