skip to Main Content

Строително-монтажни работи във връзка с изместване на съществуващи кабели и ликвидиране на трафопост, засегнати от ново застрояване в кв. 13 в „Дървеница“

Във връзка с изместване на съществуващи кабели СрН 10 кV и ликвидиране на трафопост „НИХФИ“, засегнати от ново застрояване в УПИ ІІІ-57, кв. 13, м. Дървеница“, СО –район „Студентски“, за периода от 15.04.2024 г. до 07.06.2024 г. поетапно ще бъдат извършвани изкопни и строително-монтажни работи, както следва:

  1. От 23.04.2024 г. до 24.04.2024 г. – пресичане през пътното платно на ул. „Трайко Станоев“ след кръстовището с ул. „Проф. Стоян Киркович“.
  2. От 15.04.2024 г. до 07.06.2024 г. – прокопаване, направа на нова тръбна мрежа и възстановителни работи по засегнатите настилки на три участъка по южния тротоар на ул. „Трайко Станоев“.

–       участък между бул. „Климент Охридски“ и ул. „Белимел“ (пред сградата на №2).

–    участък с дължина 22 м. след кръстовището с ул. „Белимел“, покрай оградата на 55-то СУ „Петко Каравелов“.

–    участък между кръстовището с ул. „Проф. Стоян Киркович“ и транспортен вход на дома за стари хора „Дълголетие“ (тротоара пред бл. 2).

  1. От 28.05.2024 г. до 29.05.2024 г. – пресичане през пътното платно на ул. „Белимел“.
  2. От 21.05.2024 г. до 22.05.2024 г. – пресичане на транспортния подход към дома за стари хора „Дълголетие“.

Пресичанията през улиците ще се извършват поетапно без затваряне за преминаване на моторни превозни средства.

 

Възложител: „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД

Back To Top