skip to Main Content

Строително-монтажни работи в кв. 14 в „Малинова долина“

Във връзка с изпълнение на обект: „Уличен канал Ø300 от съществуваща ревизионна шахта  на уличен канал Ø400 до ревизионна шахта на сградно канализационно отклонение (СКО) за УПИ І-7112, кв. 14, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а, 6-а част“ за периода от 04.07.2022 г. до 08.07.2022 г. по безименната улица от О.Т.56 към О.Т.58 в частта пред северната граница на УПИ І-7112 ще се извършват изкопни и строително-монтажни работи, свързани със затваряне на пътното платно за преминаване на моторни превозни средства.

Достъпът до другите имоти  по улицата ще се осъществява от ул. „Проф. Живко Сталев“ (бившата улица „Трета“).

Изпълнител: „Райкомерс конструкшън“ ЕАД“.

Back To Top