skip to Main Content

Строително-монтажни работи в кръстовището на ул. „Проф. д-р Боян Боянов“ с ул. „Проф. Крикор Азарян“ и по източния тротоар на ул. „Проф. Живко Сталев“ 

Във връзка с изграждане на външно електрозахранване с кабелни линии СрН 20 kV за нов шахтов трафопост и кабели НН 1 kV за „Жилищна сграда с подземни гаражи“ в УПИ ІІ-4464, кв. 53, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а части“, СО-район „Студентски“, гр. София, за периода от 04.09.2023 г. до 16.09.2023 г. ще бъдат извършвани строително-монтажни работи в кръстовището на ул. „Проф. д-р Боян Боянов“ с ул. „Проф. Крикор Азарян“ и по източния тротоар на ул. „Проф. Живко Сталев“  в участъка пред УПИ ІІ-4464, кв. 53.

Изпълнител: „Електрисити“ ЕООД

Back To Top