skip to Main Content

Строително-монтажни работи в северния тротоар на ул. „Едуард Генов“

Във връзка с изграждане на външно електрозахранване с кабелни линии НН 1 kV за „Жилищна сграда с подземни гаражи“ в УПИ Х-5605, кв. 19, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, за периода от 25.10.2023 г. до 25.11.2023 г. ще бъдат извършвани строително-монтажни работи в северния тротоар на ул. „Едуард Генов“ в участъка от № 5А до № 11, пресичане през трасето на ул. „Проф. Кирил Попов“ и в трасето на източния тротоар на ул. „Проф. Кирил Попов“  до новостроящата се сграда в УПИ Х-5065, кв. 19.

Възложител „Електроразпределителни мрежи – Запад“ ЕАД

Изпълнител: „ВАК-02“ ООД

Back To Top