skip to Main Content

Строително-монтажни работи в участък от източния тротоар на ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с изграждането на „Външно електрозахранване с кабели НН 1кV за Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи“ в ПИ 68134.1609.5962, УПИ VІІ-1977, кв. 54, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част, СО-район „Студентски“, гр. София, за периода от 11.04.2024 г. до 26.04.2024 г. в работни дни ще бъдат извършвани изкопни и строително-монтажни работи в участък от източния тротоар на ул. „Проф. Живко Сталев“ между ул. „Проф. д-р Иван Странски“ и ул. „Проф. Крикор Азарян“.

 

Възложител на строежа: „ЕРМ Запад“ АД

Изпълнител: „Електрисити“ ЕООД

Back To Top