skip to Main Content

Строително-монтажни работи в югозападната част на кръстовището на ул. „Проф. д-р Иван Странски“ и ул. „Тодор Недков“

Във връзка със строителството на „Сградно водопроводно отклонение (СВО) и сградно канализационно отклонение (СКО) за водоснабдяване и отводняване на многофамилна жилищна сграда в УПИ ІІ-2172, кв. 54а, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, за периода от 21.11.2023 г. до 04.12.2023 г. ще бъдат  извършвани изкопни и строително-монтажни работи в югозападната част на кръстовището на ул. „Проф. д-р Иван Странски““ и ул. „Тодор Недков“ пред лицето на УПИ ІІ-2172 кв. 54а.

Back To Top