skip to Main Content

Строително-монтажни работи в югоизточния участък на кръстовището на бул. „Св. Климент Охридски“ и бул. „Андрей Ляпчев“

Във връзка със строителството на „Сградно канализационно отклонение (СКО) за отводняване на жилищна сграда в УПИ VІ-878, кв. 9а, м. „Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, в рамките на 5 (пет) дни за периода от 23.10.2023 г. до 05.11.2023 г. ще бъдат  извършвани изкопни и строително-монтажни работи в югоизточния участък на кръстовището на бул. „Климент Охридски“ и бул. „Андрей Ляпчев“ пред лицето на УПИ VІ-878, кв. 9а, м. „Дървеница“. Строителните работи ще се извършват поетапно без затваряне на участъка за преминаване на моторни превозни средства и пешеходци.

Възложител: „Софийска вода“ АД

 

 

Back To Top