skip to Main Content

Строително-монтажни работи на безименна улица пред блок 110 в „Мусагеница“

Във връзка с извършване на строеж: „Ремонт и реконструкция на съществуваща улица и изграждане на паркинг между О.Т.46а и О.Т.42а, м. „Младост 1“, СО-район „Студентски“, гр. София, за периода от 28.11.2022 г. до 31.12.2022 г. ще се извършват строително-монтажни работи по североизточното пътно платно на безименна улица пред новостроящата се сграда в УПИ VІ-6035, кв. 43Б, м. „Младост 1“, СО-район „Студентски“.

Улицата няма да се затваря за преминаване на моторни превозни средства и пешеходци.  

 

Back To Top