skip to Main Content

Строително-монтажни работи на бул. „Св. Климент Охридски“ при кръстовището с ул. „Инж. Стоимен Сарафов“

Във връзка с извършване на строеж: „Външно електрозахранване на  сграда в УПИ VІІІ-2829, кв. 136, м. „Малинова долина – изток“, СО-район „Студентски“, гр. София, на дата 16.07.2022 г. ще се извърши прокопаване през пътното платно на бул. „Св. Климент Охридски“ при кръстовището с ул. „Инж. Стоимен Сарафов“.

Пресичането през пътното платно ще се извърши поетапно без затваряне на участъка за преминаване на моторни превозни средства и пешеходци.  

 

Back To Top