skip to Main Content

Строително-монтажни работи на бул. „Св. Кл. Охридски“ при кръстовището с ул. „Инж. Ст. Сарафов“

Във връзка с извършване на строеж: „Външно електрозахранване на жилищна сграда в УПИ VІІІ-2829, кв. 136, м. „Малинова долина – изток“, район Студентски“, гр. София, на дати 15.04.2022 г. и 16.04.2022 г. ще се извършви прокопаване през пътното платно на бул. „Климент Охридски“ при кръстовището с ул. „Инж. Стоимен Сарафов“.

Прокопаването ще се извърши поетапно без бул. „Климент Охридски“ да се затваря за преминаване на моторни превозни средства.

Възложител: „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.         

Back To Top