skip to Main Content

Строително-монтажни работи на кръстовището на ул. „Едуард Генов“ и ул. „Мирела Френи“

Във връзка със строителството на „Сградно водопроводно отклонение (СВО) и сградно канализационно отклонение (СКО) за водоснабдяване и отводняване на многофамилна жилищна сграда в УПИ ІІІ-2609, кв. 48, м. „малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, район „Студентски“, гр. София, за периода от 03.07.2023 г. до 14.07.2023 г. ще бъдат  извършвани изкопни и строително-монтажни работи в южната част на кръстовището на ул. „Едуард Генов“ и ул. „Мирела Френи“ пред лицето на УПИ ІІІ-2609 кв. 48

Изпълнител: „ГЕЛАК“ ОО

Back To Top