skip to Main Content

Строително-монтажни работи на кръстовището на ул. „Георги Русев“ с ул. „Проф. Боян Боянов“

Във връзка със строителството на обект: „Уличен водопровод Ø160 мм ПЕВП (кл. 118) по ул. „Проф. Боян Боянов“ (О.Т.221-О.Т.201) от връзка със съществуващ водопровод Ø160 мм ПЕВП при О.Т.221 до СВО за УПИ V-1345, 8, 7054 (ПИ 68134.1608.34), кв. 27, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, район „Студентски“, гр. София, за периода от 24.02.2023 г. до 31.03.2023 г. ще бъдат  извършвани строително-монтажни работи на кръстовището на ул. „Георги Русев“ с ул. „Проф. Боян Боянов“ и на участък с дължина 20 м. по ул. „Проф. Боян Боянов“ в посока към ул. „Едуард Генов“.

Най близък обходен маршрут за моторни превозни средства по време е: от кръстовището с ул. „Георги Русев“ по ул. „Проф. Иван Стайков“, ул. „Проф. Боян Боянов“, безименна улица пред бл. 25, ул. „Борислав Йорданов“, ул. „Даниел Бланшу“ и излизане на  ул. „Георги Русев“.   

Възложител: Столична община

Изпълнител: ЕТ „ЙОНИ ДМ-Йонко Стоилов“

Back To Top