skip to Main Content

Строително-монтажни работи на обекти в кв. 28 в „Дървеница“ в периода 13 – 23 май 2024 г.

Във връзка с изграждането на външно електрозахранване на две жилищни сгради в ПИ 68134.1604.6272, УПИ VІІІ-6266, 6268, 6196, 6197, кв. 28, м. „Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, за периода от 13.05.2024 г. до 23.05.2024 г. ще бъдат извършвани изкопни и строително-монтажни работи, както следва:

  • По трасето на източния тротоар на ул. „Проф. Стоян Киркович“ в участък от кръстовището с бул. „Андрей Ляпчев“ в южна посока до кръстовището с ул. „Маричини езера“.
  • Пресичане на ул. „Проф. Стоян Киркович“ след кръстовището с ул. „Маричини езера“.
  • По западния тротоар на ул. „Проф. Стоян Киркович“ до кръстовището с ул. „Овчаренски водопад“.
  • По северния тротоар на ул. „Овчаренски водопад“ до сградите в УПИ VІІІ-6266, 6268, 6196, 6197, кв. 28

Пресичането през пътното платно на ул. „Проф. Стоян Киркович“ ще се извърши поетапно. 

 

Възложител на строежа: „ЕРМ Запад“ АД

Изпълнител: „ВАК 02“ ООД

Back To Top