skip to Main Content

Строително-монтажни работи на обект в кв. 50 в „Малинова долина“

Във връзка със строителството на: „Външно електрозахранване с  кабели Н.Н. 1 kV на Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи в ПИ 68134.1609.1284, УПИ ІV-1284,  кв. 50, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, от 18.09.2023 г. до 25.10.2023 г. ще се извършват изкопни, строително-монтажни и възстановителни работи по трасето на обекта.

  • По време на строителството участъците от ул. „Едуард Генов“ и по безименна улица от О.Т.128-О.Т.127а-О.Т.127 до О.Т.126 няма да се затварят за преминаване на моторни превозни средства и пешеходци.

 

Изпълнител: „ЕЛЕКТРОСТРОЙМОНТАЖ ЕСМ“ ЕООД

Back To Top