skip to Main Content

Строително-монтажни работи на обект в кв. 53 в „Малинова долина“

Във връзка със строителството на: „Външно електрозахранване с кабелни линии Ср.Н. 20 kV за нов ШТП, нов Шахтов ТП 2х800 kVА/20/0,4 kV и кабели Н.Н. за „Жилищна сграда с подземни гаражи“ в УПИ ІІ-4464, кв. 53, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, район „Студентски“, гр. София, за периода от 31.07.2023 г. до 01.09.2023 г. ще се извършват изкопни, строително-монтажни и възстановителни работи по трасето както следва:
1. За периода от 31.07.2023 г. до 05.08.2023 г. по западния тротоар на ул. „Проф. „Кирил Попов“ в участъка между ул. „Проф. д-р Иван Странски“ и ул. „Проф. Крикор Азарян“.
2. На дати 04.08.2023 г. и 05.08.2023 г. без затваряне на движението ще се извърши пресичане на ул. „Проф. Кирил Попов“ при кръстовището с ул. „Проф. Крикор Азарян“.
3. За периода от 04.08.2023 г. до 15.08.2023 г. по южния тротоар на ул. „Проф. Крикор Азарян“ в участъка между ул. „Проф. Кирил Попов“ и ул. „Проф. д-р Боян Боянов“.
4. На дати 09.08.2023 г. и 10.08.2023 г. без затваряне на движението ще се извърши пресичане на ул. „Проф. д-р Боян Боянов“ при кръстовището с ул. „Проф. Крикор Азарян“.
5. На дати 14.08.2023 г. и 15.08.2023 г. без затваряне на движението ще се извърши пресичане на ул. „Проф. Крикор Азарян“ при кръстовището с ул. „Проф. д-р Боян Боянов“.
6. За периода от 11.08.2023 г. до 23.08.2023 г. по северния тротоар на ул. „Проф. Крикор Азарян“, между ул. „Проф. д-р Боян Боянов“ и ул. „Акад. Борис Стефанов“.
7. На дати 16.08.2023 г. и 17.08.2023 г. без затваряне на движението ще се извърши пресичане на ул. „Проф. Крикор Азарян“ при кръстовището с ул. „Акад. Борис Стефанов“.
8. За периода от 21.08.2023 г. до 01.09.2023 г. по северния тротоар на ул. „Проф. Крикор Азарян“, между ул. „Акад. Борис Стефанов“ и ул. „Проф. Живко Сталев“.
9. За периода от 24.08.2023 г. до 01.09.2023 г. по източния тротоар на ул. „Проф. Живко Сталев“ пред УПИ ІІ-4464, кв. 53.

Изпълнител: „Електрисити“ ЕООД

Back To Top