skip to Main Content

Строително-монтажни работи на ул. „Атанас Шопов“

Във връзка с извършване на строеж: „Външно електрозахранване на офис сграда и водоплътна изгребна яма в УПИ VІ-1125, кв. 106, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та, 6-та част“, СО-район „Студентски“, гр. София, за периода от 09.05.2022 г. до 05.06.2022 г. ще се извършват строително-монтажни работи по трасето с начало – трафопост на улица „Атанас Шопов“ в близост до сграда на №3В; в източна посока по тротоара до кръстовището с безименна улица при О.Т.312 и по трасето на същата улица от О.Т.312 до О.Т.337 пред захранваната сграда в УПИ VІ-1125, кв. 106 (преди О.Т.337 на кръстовище с локалното платно на ул. „Околовръстен път“).

Back To Top